NOVÁ ŠKOLA – NOVÉ SKÚSENOSTI NOVÝCH ZDRAVOTNÍKOV

Projekt:  NOVÁ  ŠKOLA – NOVÉ SKÚSENOSTI NOVÝCH ZDRAVOTNÍKOV

Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA122-VET-000074731

Grant: 44 462 EUR

Zhrnutie projektu:

Zázemie: Prečo ste podali žiadosť na tento projekt?

 

Sme novovzniknutá škola, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania len tretí rok. Našou ambíciou je poskytnúť študentom kvalitné a plnohodnotné vzdelávanie na najvyššej možnej úrovni. Uvedomuje si, že príprava študentov na výkon povolania praktickej sestry je veľmi náročná, vyžaduje si široký všeobecný rozhľad, osobnú zodpovednosť, rozsiahle a trvalé odborné a

praktické zručnosti, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj jednotlivca. Možnosť zúčastniť sa na projekte Erasmus+, predstavuje pre študentov a pedagógov jedinečnú príležitosť na získanie nových odborných vedomostí a praktických zručností, ktorých význam bude prínosom pre zúčastnených študentov počas štúdia, ale aj pri výkone povolania, prínosom pre súčasných, ale aj budúcich študentov, a taktiež pre pedagógov pri realizácii edukačného procesu.

 

Ciele: Čo chcete realizáciou tohto projektu dosiahnuť

 

Realizáciou projektu mobility Erasmus+ chceme umožniť študentom zhodnotiť doposiaľ získané odborné zručnosti a získať nové odborné zručnosti v prirodzených podmienkach v zahraničí, zdokonaliť a nadobudnúť nové teoretické vedomosti počas vyučovacieho procesu odborných predmetov v mieste mobility, preveriť si svoje schopnosti a rozhľad pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v multikultúrnom prostredí, a v neposlednom rade chceme študentom umožniť využiť a zdokonaliť svoje jazykové schopnosti pri pobyte v cudzojazyčnom prostredí. Nezabúdame ani na študentov zo znevýhodneného prostredia, pre ktorých možnosť zúčastniť sa predstavuje nový smer, nový cieľ a novú šancu.

 

Realizácia: Aké aktivity budete realizovať?

 

Odborné zručnosti budú študenti získavať počas aktívnej účasti na odbornej výučbe v zdravotníckych zariadeniach v mieste mobility. Teoretické vedomosti si budú študenti preverovať a osvojovať absolvovaním vzdelávacích procesov na odborných hodinách v škole v mieste mobility. Počas všetkých aktivít budú žiaci používať IKT, na zaznamenávanie a spracovávanie získaných poznatkov. Zdokonaľovanie jazykových zručnosti bude prebiehať formou prezenčnej výučby na hodinách anglického jazyka, taktiež počas aktívnej účasti na odbornej a teoretickej výučbe a samozrejme počas voľnočasových aktivít v mieste mobility. Pripravenosť študentov na poskytovanie multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti preveríme testom našej vlastnej konštrukcie, ktorý budú absolvovať vybraní uchádzači pred zahájením mobility a následne budú ten istý test absolvovať po návrate z mobility.

 

Výsledky: Aké výsledky očakávate od Vášho projektu?

 

Našou najvyššou ambíciou je poskytnúť študentom príležitosť na získanie nových odborných, jazykových a komunikačných vedomostí, zručností a schopností. Napomôcť tak ich osobnostnému rozvoju, zvýšiť ich uplatniteľnosť v praxi, motivovať ich k zlepšovaniu svojich výsledkov a zároveň zatraktívniť a zvýšiť záujem študentov o štúdium zdravotníckych odborov na našej Strednej zdravotníckej škole.

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31