O škole

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) od 1. septembra 2019 otvorí pre študentov brány prvej Strednej zdravotníckej školy v regióne hornej Nitry v študijnom odbore praktická sestra.

Trenčianska župa si od zriadenia novej Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi na Vinohradníckej ulici č. 8 sľubuje rozšírenie možnosti štúdia pre budúcich stredoškolákov, vyriešenie dlhodobého problému bojnickej nemocnice s nedostatkom pracovnej sily či udržanie zamestnanosti v regióne hornej Nitry. Nová SZŠ v Prievidzi bude dostupná nielen pre žiakov z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale aj pre vyučujúcich odborných zdravotníckych predmetov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

pohľad na budovu školy

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi (NsP PD) so sídlom v Bojniciach je spádovou oblasťou pre približne 200 000 obyvateľov z celého regiónu hornej Nitry. Práve v priestoroch bojnickej nemocnice by mali žiaci novovzniknutej SZŠ absolvovať pravidelné praktické vyučovanie. Takýmto spôsobom si nemocnica plánuje vychovať vlastný zdravotnícky personál, ktorým chce doplniť chýbajúcu pracovnú silu. V regióne hornej Nitry totiž doteraz tento typ školy absentoval.