Sanitár - externé štúdium

5371 H SANITÁR

Externé štúdium - stredné odborné štúdium (jednoročné)

Charakteristika učebného odboru

Vyučovanie teoretických predmetov ako aj vyučovanie sanitárskych činností v zdravotníckom zariadení prebieha pod vedením a dohľadom učiteliek odborných predmetov Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi.

Absolvent učebného odboru je pripravený samostatne vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných sálach, v laboratóriach, lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, sadrovni, na jednotlivých oddeleniach úradov verejného zdravotníctva, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a kúpeľných zariadeniach.

Prihláška: formulár je možné stiahnuť tu,

zaslať do: 31. mája daného roku.

Súčasťou prihlášky je overená kópia dokladu o vzdelaní - maturitné vysvedčenie alebo výučný list, potvrdenie od lekára o schopnosti štúdia, štrukturovaný životopis.

Kritériá prijatia : bez prijímacích skúšok,uchádzač nemusí pracovať v zdravotníckom ani sociálnom zariadení.

Organizácia štúdia:

Štúdium trvá 1 školský rok, časť vyučovania prebieha v škole a časť v zdravotníckom zariadení - 2x/ týždeň.

Dni vyučovania budú oznámené úchádzačom pri zápise na štúdium.

Predmety

          1. teoretické

  • zdravoveda (64 hodín),
  • prvá pomoc (32 hodín)
  • sanitárstvo (64 hodín),
  • sanitárstvo- cvičenia (64 hodín),

          

           2. praktické

  • sanitárske činnosti- odborná klinická prax v zdravotníckom zariadení (256 hodín).

Počet žiakov na prijatie: 18

Ukončenie štúdia:

záverečnou skúškou (zvyčajne po 15. júni daného školského roka) záverečná skúška pozostáva z: - praktickej a ústnej časti.

Dokladom o ukončení štúdia je výučný list.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31