CEZ ERASMUS DO SÚŤAŽE Túlavá palica

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa pripája k iniciatíve Európskej komisie Prechod na ZELENÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU vyhlásením národnej súťaže „Túlavá palica“. Názov vychádza z jedného zo symbolov putovania tovarišov po Európe - putovnej palice. Tá zároveň symbolizuje ekologický spôsob dopravy. Cieľom súťaže je podpora zelených zručností získaných v rámci OVP.