Ciele a úlohy výchovného poradenstva

 • Cieľom výchovného poradenstva v SZŠ je pomoc žiakom a riešenie problémov týkajúcich sa:
  •    adaptácie na školu
  •    učenia vzdelávania
  •    problémov správania i osobnostných a sociálnych problémov
  •    profesijnej orientácie
  •    integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  •    eliminácie sociálno-patologických javov najmä šikanovania a drogovej závislosti

 

Kto je výchovný poradca?

 • chráni práva a záujmy žiakov v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR
 • môže ponúknuť pomoc

žiakom:

 

 • ak máš problém s učením, prospechom a chceš ho riešiť
 • ak máš pocit, že si sám/sama a nikto Ťa nechápe
 • ak máš problém zdravotný
 • a máš problém v triede
 • ak máš problémy vo vzťahoch priateľských a rodinných
 • ak máš pocit, že ťa v triede alebo v škole niekto šikanuje
 • ak máš problém s dochádzkou do školy alebo správaním
 • ak sa nevieš rozhodnúť, či ísť ďalej študovať na VŠ alebo
 • ak si nevieš vybrať VŠ alebo prácu

rodičom:

 

 • ak Vás trápia problémy s učením a prospechom Vášho dieťaťa
 • ak sa za posledné obdobie výrazne zmenilo správanie Vášho dieťaťa
 • ak sa potrebujete poradiť o ďalšom vzdelávaní Vášho dieťaťa na VŠ

učiteľom:

 

 • ak máte akýkoľvek problém v triede
 • ak máte podozrenie, že žiak potrebuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • ak máte nedorozumenia vo vzťahu učiteľ-žiak, učiteľ-rodič   

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31