Ciele a úlohy výchovného poradenstva

 • Cieľom výchovného poradenstva v SZŠ je pomoc žiakom a riešenie problémov týkajúcich sa:
  •    adaptácie na školu
  •    učenia vzdelávania
  •    problémov správania i osobnostných a sociálnych problémov
  •    profesijnej orientácie
  •    integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  •    eliminácie sociálno-patologických javov najmä šikanovania a drogovej závislosti

 

Kto je výchovný poradca?

 • chráni práva a záujmy žiakov v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR
 • môže ponúknuť pomoc

žiakom:

 

 • ak máš problém s učením, prospechom a chceš ho riešiť
 • ak máš pocit, že si sám/sama a nikto Ťa nechápe
 • ak máš problém zdravotný
 • a máš problém v triede
 • ak máš problémy vo vzťahoch priateľských a rodinných
 • ak máš pocit, že ťa v triede alebo v škole niekto šikanuje
 • ak máš problém s dochádzkou do školy alebo správaním

rodičom:

 

 • ak Vás trápia problémy s učením a prospechom Vášho dieťaťa
 • ak sa za posledné obdobie výrazne zmenilo správanie Vášho dieťaťa

učiteľom:

 

 • ak máte akýkoľvek problém v triede
 • ak máte podozrenie, že žiak potrebuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • ak máte nedorozumenia vo vzťahu učiteľ-žiak, učiteľ-rodič   

Výchovný poradca - Mgr.Dominika Žalčíková (miestnosť 2.02)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30