TÉMA VAKCINÁCIE na krúžku Odborná terminológia

Na hodinách krúžku Odborná terminológia sme si ešte v júni 2021 vysvetlili podstatu a účinky vakcinácie, v našom prípade očkovania proti chrípke. Výsledkom je video, v ktorom sú študenti v úlohách zdravotníkov pripravených poskytnúť odborné informácie pacientom v anglickom