Školský rok 2021/2022

Výmena kolostomického vrecka - edukačné video  

Výmena kolostomického vrecka - edukačné video

Starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta - edukačné video  

Starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta - edukačné video

Promo video školy 2022  

Promo video školy 2022

SZŠPD klip  

SZŠPD klip

TÉMA VAKCINÁCIE na krúžku Odborná terminológia  

Na hodinách krúžku Odborná terminológia sme si ešte v júni 2021 vysvetlili podstatu a účinky vakcinácie, v našom prípade očkovania proti chrípke. Výsledkom je video, v ktorom sú študenti v úlohách zdravotníkov pripravených poskytnúť odborné informácie pacientom v anglickom