Nová stredná zdravotnícka škola v Prievidzi pozýva na Valentína na Deň otvorených dverí

Budúce praktické sestry z hornej Nitry už nebudú musieť za vzdelaním cestovať do iného regiónu. Od septembra 2019 vznikne v Prievidzi nová Stredná zdravotnícka škola, ktorá má pomôcť vyriešiť akútny nedostatok stredného zdravotníckeho personálu.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozhodol riešiť akútny nedostatok stredného zdravotníckeho personálu regiónu hornej Nitry zriadením Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi. Od 1. septembra 2019 bude nová SZŠ vychovávať odborný personál primárne pre potreby Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Prievidzi so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „V okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou doposiaľ chýbal typ odbornej školy, akou je stredná zdravotnícka škola. Každoročne z týchto okresov odchádzajú žiaci 9. ročníka základných škôl do iných krajov na štúdium zdravotníckych odborov. Okrem toho, že dochádza k odlivu žiakov z regiónu, dochádzanie za štúdiom mimo kraja je pre nich často ekonomicky náročnejšie a nekomfortné,“  informovala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková. Aj z tohto dôvodu vznikne od 1. septembra 2019 Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi, ktorá bude sídliť na adrese Vinohradnícka 8 v nevyužívanom školskom objekte vo vlastníctve TSK. Týmto spôsobom župa vyhovie potrebám obyvateľov regiónu a pre budovu, ktorá by inak zostala prebytočným majetkom, nájde adekvátne využitie.

plagát valentín

Zriadenie školy priamo v okresnom meste Prievidza môže prispieť k pomoci regiónu, ktorý aktuálne čelí zásadnej transformácii. „Teší ma, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky schválilo zaradenie tejto školy do siete zdravotníckych škôl na Slovensku. Momentálne je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budúcich priestorov školy podľa požiadaviek na prevádzku inštitúcie tohto typu. Zastupiteľstvu TSK bude na najbližšom rokovaní predložený návrh na schválenie Zriaďovateľskej listiny SZŠ v Prievidzi. Verím, že zriadením tejto školy pomôžeme regiónu hornej Nitry, a to nielen z pohľadu riešenia nedostatku stredného zdravotníckeho personálu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ale aj z pohľadu rozšírenia študijných príležitostí pre žiakov a študentov, ktorí na hornej Nitre žijú,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška. Na vybavenie priestorov Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi vyčlenila župa približne 330 tis. eur.

Nová zdravotnícka škola pozýva na Deň otvorených dverí do bojnickej nemocnice

Už 14. februára budú môcť záujemcovia o štúdium študijného odboru praktická sestra navštíviť NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, počas Dňa otvorených dverí. Tak bude umožnené uchádzačom ešte pred vznikom školy nahliadnuť do priestorov, v ktorých ako budúci zdravotníci absolvujú praktickú časť vyučovania. „V tejto nemocnici budú študenti vykonávať odbornú prax, a preto je dobré, že majú možnosť vidieť jej fungovanie a zoznámiť sa s prácou, na ktorú ich SZŠ v Prievidzi bude pripravovať,“ dodala Daniela Hilčíková. Dňa otvorených dverí sa budú môcť zúčastniť i rodičia uchádzačov o štúdium, ktorým budú poskytnuté všetky potrebné informácie o škole.

Všetci, ktorým nie je ľahostajný život a zdravie iných a v budúcnosti sa chcú venovať zdravotníctvu, si môžu podať prihlášku na Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi do 10. apríla 2019. Prijímacie skúšky sú naplánované na druhý májový týždeň. Bránami novej zdravotníckej školy môže v septembri 2019 prejsť až 48 prvákov v dennej forme štúdia.

Tešíme sa na vás počas Dňa otvorených dverí SZŠ v Prievidzi v priestoroch bojnickej nemocnice už 14. februára 2019.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31