Odborná exkurzia na oddelení centrálnej sterilizácie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach