My žiaci z krúžku Dobrovoľníctvo sme počas pandémie nadviazali spoluprácu s nadáciou Úsmev ako dar