V regióne hornej Nitry župa otvorila novú strednú zdravotnícku školu, jej prah v prvý školský deň prekročilo 48 prvákov

Nedostatok zdravotníckeho personálu je celoslovenský problém, s ktorým bojuje takmer každý samosprávny kraj. Trenčianska župa sa ho rozhodla riešiť systémovo, a tak k dvom stredným zdravotníckym školám, ktoré má vo svojej pôsobnosti, pribudla od 1. septembra 2019 tretia, priamo v okresnom meste Prievidza.

Prvý deň nového školského roka 2019/2020 sa v Prievidzi začal veľkolepo. Svoju históriu začala písať úplne nová stredná škola so zdravotníckym zameraním, a to vďaka investícii Trenčianskej župy vo výške viac ako 1,1 mil. eur.  „Som presvedčený, že táto škola má v regióne hornej Nitry veľký potenciál. Okrem našej Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach chýba zdravotnícky personál aj v zariadeniach sociálnych služieb, preto sa naozaj teším, že aj takýmto spôsobom môžeme vyhovieť požiadavkám trhu práce,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška  a zdôraznil, že vznik školy s týmto zameraním je v rámci Slovenska skôr ojedinelý jav.  

„Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky víta iniciatívu, ktorú vyvinul TSK pri vzniku novej školy a považujeme ju za správny krok. Táto škola je v poradí 30. strednou zdravotníckou školou na Slovensku,“ prezradil štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Jaroslav Ridoško po slávnostnom prestrihnutí pásky.

Vo vynovených priestoroch nastúpilo do prvého ročníka 48 žiakov

Na svoju cestu sa prvý školský deň vydala nová vzdelávacia inštitúcia spolu so 48 prvákmi, ktorí sa zapísali na študijný odbor praktická sestra. „Záujem bol mierne nad limit predpísaného počtu žiakov, ktorých sme mohli na štúdium prijať. Medzi prvákmi máme žiakov nielen z okresu Prievidza a Partizánske, ale aj z okresov Považská Bystrica či Žiar nad Hronom. V prípade záujmu môžu naši žiaci využívať aj internát na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi,“ doplnila riaditeľka školy Dagmar Strmeňová. Škola tiež plánuje otvoriť aj externé štúdium v rovnakom odbore pre tých, ktorí sa rozhodnú získať zdravotnícke vzdelanie popri zamestnaní a do budúcna aj učebný odbor sanitár. O vzdelanie študentov sa bude starať 6 pedagogických zamestnancov.

V areáli na Vinohradníckej ulici v Prievidzi pôvodne sídlilo Stredné odborné učilište poľnohospodárske. Opustená školská budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou jedného z pavilónov, vymenili sa podlahy, zrealizovali nové omietky a stropy, vybudovalo sa nové vstupné schodisko i vstup pre imobilné osoby. Kompletnú rekonštrukciu majú za sebou aj sociálne zariadenia a elektroinštalácia. Budova školy má novú strechu, okná a dvere a podstúpila tiež zateplenie. Zhotoviteľom rekonštrukčných prác bola spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.. Zriaďovateľ pre školu zabezpečil aj odborné vybavenie učební. Na tejto adrese škola nezostane osamotená, v areáli vznikne tiež Hornonitrianske centrum vzdelania, ktoré bude slúžiť na rekvalifikáciu aj tým baníkom, ktorí sa po útlme ťažby uhlia na hornej Nitre budú chcieť ďalej uplatniť na trhu práce.

Trenčiansky župan slávnostne otvoril nový školský rok aj na SOŠ v Prievidzi

Škola s viac ako 500 žiakmi otvorila školský rok 2019/2020 v priestoroch Športovej haly v Prievidzi. Medzi nedočkavých študentov zavítal v prvý školský deň aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý vyzdvihol najmä úspechy školy v systéme duálneho vzdelávania. „Teší ma, že škola má v duáli zapojených viac ako 80 žiakov, ktorí majú možnosť praxovať u troch regionálnych zamestnávateľov. Z rozpočtu TSK plánujeme v blízkej budúcnosti rekonštrukciu školskej jedálne,“ povedal počas slávnostného príhovoru Jaroslav Baška s tým, že škola tak získa nové priestory pre výchovno-vzdelávací proces. Žiakom sa prihovoril aj riaditeľ školy Ján Mata, ktorý vo svojej funkcii pôsobí od roku 2009.

Zdroj: TSK


Fotogaléria