Mesiac október priniesol na škole mnoho zaujímavého