Losovanie oddelení na absolvovanie praktickej časti záverečnej skúšky I.SAN