Praktická sestra - externé štúdium 5361N

Najčastejšie otázky a odpovede - externé štúdium v študijnom odbore praktická sestra

Aké sú podmienky prijatia?

Na externé štúdium v študijnom odbore praktická sestra sa môže prihlásiť záujemca so  stredoškolským vzdelaním (rôzneho typu) ukončeným maturitnou skúškou.

Vykonávajú sa prijímacie pohovory?

Podľa počtu záujemcov v danom školskom roku.

Je externé štúdium spoplatnené?

Štúdium je bezplatné. Depozit žiaci uhrádzajú iba za zapožičanie učebníc.

Koľko dní v týždni prebieha vyučovanie?

Výučba sa realizuje dva dni počas pracovného týždňa.

V ktorých dňoch bude výučba prebiehať v školskom roku 2021/2022?

Výučba bude realizovaná vo štvrtok a piatok.

Kedy bude prebiehať praktické vyučovanie (prax v nemocnici)?

Prax bude prebiehať v oboch dňoch v dopoludňajších hodinách.

Vyučuje sa aj v popoludňajších hodinách?

V popoludňajších hodinách sa bude realizovať výučba odborných predmetov v priestoroch školy. Medzi praxou a vyučovaním v škole je zaradená prestávka na presun a obed.

Ako sa štúdium ukončuje?

Štúdium je ukončené komplexnou maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti.

Aké doklady po ukončení štúdia absolvent získa?

Absolvent získa úplne stredné odborné vzdelanie. Úspešné ukončenie štúdia je deklarované maturitným vysvedčením.

Aké je uplatnenie praktickej sestry? Môže pracovať v nemocnici?

Praktická sestra sa môže zamestnať v zariadeniach ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zariadeniach sociálnej starostlivosti, poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť.

Aký je rozdiel medzi zdravotníckym povolaním praktická sestra a sanitár?

Každé zdravotnícke povolanie má legislatívne (kompetenčným zákonom) určené kompetencie, tzn. činnosti, ktoré môže vykonávať. Sanitár má určené nižšie kompetencie ako praktická sestra.

Ako sa realizuje praktické vyučovanie v rozsahu 800 hodín (spolu za celé štúdium)?

Väčšina hodín praxe sa uskutočňuje počas štandardnej výučby aktuálneho školského roku (680 hodín spolu za 1. a 2. ročník štúdia). Na to, aby žiak splnil podmienku 800 hodín/štúdium, v priebehu mesiaca jún v 1.ročníku štúdia absolvuje 144 hodín praxe (12 x 12-hodinová služba v 3-smennej prevádzke).

Aké očkovanie musí mať uchádzač o štúdium absolvované?

Očkovanie proti hepatitíde typu B je povinné. Očkovanie si žiak zabezpečuje prostredníctvom svojho všeobecného lekára pre dospelých. Očkovanie sa skladá z 3 dávok, ktoré absolvuje v čase zdravia. Pri nástupe do školy (resp. na prax) by mal mať absolvované prvé 2 dávky. Preočkovanie spravidla nie je nutné (ak nerozhodne lekár inak v prípade nízkej hladiny protilátok).

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30